קודי שגיאה נפוצים בסליקה אשראי

2.01.2023
קוד שגיאהתיאור שגיאה
0מאושר
1כרטיס חסום
2גנוב החרם כרטיס
3התקשר לחברת האשראי
4העסקה לא אושרה
5כרטיס מזוייף החרם
6מספר CVV שגוי
7דחה עסקה : cavv/ucaf שגוי
8דחה עסקה avs שגוי
9דחייה - נתק בתקשורת
10אישור חלקי
11דחה עסקה : חוסר בנקודות/כוכבים/מיילים/הטבה אחרת
12בכרטיס לא מורשה במסוף
13דחה בקשה. קוד יתרה שגוי
14דחייה. כרטיס לא משוייך לרשת
15דחה עסקה : הכרטיס אינו בתוקף
16דחייה - אין הרשאה לסוג מטבע
17דחייה - אין הרשאה לסוג אשראי בעסקה
26דחה עסקה - id שגוי
41ישנה חובת יציאה לשאילתא בגין תקרה בלבד לעסקה עם פרמטר
42ישנה חובת יציאה לשאילתא לא רק בגין תקרה, לעסקה עם פרמטר J2
51חסר קובץ ווקטור 1
52חסר קובץ ווקטור 4
53חסר קובץ ווקטור 6
55חסר קובץ ווקטור 11
56חסר קובץ ווקטור 12
57חסר קובץ ווקטור 15
58חסר קובץ ווקטור 18
59חסר קובץ ווקטור 31
60חסר קובץ ווקטור 34
61חסר קובץ ווקטור 41
62חסר קובץ ווקטור 44
63חסר קובץ ווקטור 64
64חסר קובץ ווקטור 80
65חסר קובץ ווקטור 81
66חסר קובץ ווקטור 82
67חסר קובץ ווקטור 83
68חסר קובץ ווקטור 90
69חסר קובץ ווקטור 91
70חסר קובץ ווקטור 92
71חסר קובץ ווקטור 93
73סוג הכרטיס אינו נתמך
74סוג הכרטיס אינו נתמך
75למסוף אין הרשאה לחיוב כרטיס תייר (חו"ל)
76סוג הכרטיס אינו נתמך
77חסר קובץ PARAM_361
78חסר קובץ PARAM_363
79חסר קובץ PARAM_364
80חסר קובץ PARAM_61
81חסר קובץ PARAM_62
82חסר קובץ PARAM_63
83חסר קובץ CEIL_41
84חסר קובץ CEIL_42
85חסר קובץ CEIL_43
86חסר קובץ CEIL_44
87חסר קובץ DATA
88חסר קובץ JENR
89חסר קובץ Start
101סרה כניסה בוקטור 1
103חסרה כניסה בוקטור 4
104חסרה כניסה בוקטור 6
106חסרה כניסה בוקטור 11
107חסרה כניסה בוקטור 12
108חסרה כניסה בוקטור 15
110חסרה כניסה בוקטור 18
111חסרה כניסה בוקטור 31
112חסרה כניסה בוקטור 34
113חסרה כניסה בוקטור 41
114חסרה כניסה בוקטור 44
116חסרה כניסה בוקטור 64
117חסרה כניסה בוקטור 81
118חסרה כניסה בוקטור 82
119חסרה כניסה בוקטור 83
120חסרה כניסה בוקטור 90
121חסרה כניסה בוקטור 91
122חסרה כניסה בוקטור 92
123חסרה כניסה בוקטור 93
141אין אישור עבודה למסוף עם כרטיס אשראי מסוג זה
142חסרה כניסה מתאימה בקובץ פרמטרים 3.3
143חסרה כניסה בקובץ תחומי מועדון 3.6.1
144חסרה כניסה בקובץ תחומי מועדון 3.6.3
145חסרה כניסה בקובץ תחומי מועדון 3.6.4
146חסרה כניסה בקובץ תקרות לכרטיסי PL 4.1
147חסרה כניסה בקובץ תקרות לכרטיסים ישראלים שאינם PL שיטה 0 4.2
148חסרה כניסה בקובץ תקרות לכרטיסים ישראלים שאינם PL שיטה 1 4.3
149חסרה כניסה בקובץ תקרות לכרטיסי תייר 4.4
150חסרה כניסה בקובץ כרטיסים תקפים - ישראכרט
151חסרה כניסה בקובץ כרטיסים תקפים - כאל
152חסרה כניסה בקובץ כרטיסים תקפים - מנפיק עתידי
182שגיאה בערכי וקטור 4
183שגיאה בערכי וקטור 6/12
186שגיאה בערכי וקטור 18
187שגיאה בערכי וקטור 34
188שגיאה בערכי וקטור 64
190שגיאה בערכי וקטור 90
191נתונים לא תקינים בוקטור הרשאות מנפיק
192נתונים לא ולידים בסט הפרמטרים
193נתונים לא ולידים בקובץ פרמטרים ברמת מסוף
250שגיאה בפניה לשב"א
255תקלה כללית - לפנות לשב"א
256מספר עסקה (TransactionNumber) אינו ייחודי עבור תאריך העסקה (TransactionDate)
257לא נמצא מידע נדרש
259יש כרגע תקלה ארצית של שב"א בתהליך הסליקה. כדי לזרז את הטיפול, אנחנו ממליצים ליצור איתם קשר באופן אישי.
260אחד או יותר מהפרמטרים המועברים לפונקציה לא תקין (בד"כ ערך לא נומרי בשדה נומרי)
262נכשל פיענוח חלק מהעסקאות שנכשלו להפקדה
280Timeout (משך זמן חזרה למשתמש - יותר מדקה). במידה וחוזר על עצמו יש לפנות לשב"א
298נסיון לעבוד עם מסוף ייצור דרך אתר בטא
300אין הרשאה לסוג עסקה - הרשאת סולק
301על פי חברת הסליקה שלכם אינכם מורשים לבצע עסקאות במטבע הנבחר. ניתן לבחור מטבע אחר או ליצור קשר עם חברת האשראי.
303אין הרשאת סולק לביצוע עסקה כאשר הכרטיס לא נוכח
304אין הרשאה לאשראי - הרשאת סולק
308אין הרשאה להצמדה - הרשאת סולק
309אין הרשאת סולק לאשראי במועד קבוע
310אין הרשאה להקלדת מספר אישור מראש
311אין הרשאה לסוג עסקה - הרשאת סולק
312אין הרשאה למטבע - הרשאת סולק
313אין הרשאת סולק לביצוע עסקה כאשר הכרטיס לא נוכח
314אין הרשאה לאשראי - הרשאת סולק
315אין הרשאה להצמדה - הרשאת סולק
316אין הרשאת סולק לאשראי במועד קבוע
317אין הרשאה להקלדת מספר אישור מראש
318אין הרשאה לבצע עסקאות לקוד שרות 587
319אין הרשאת סולק לאשראי דחוי
321אין הרשאת סולק להטבות
322אין הרשאת סולק למבצעים
341אין הרשאת סולק לקוד מבצע ספציפי
342אין הרשאת סולק לעסקת טעינה
343אין הרשאת סולק לטעינה/פריקה בקוד אמצעי התשלום בשילוב קוד מטבע
344אין הרשאת סולק למטבע בסוג אשראי זה
348אין הרשאת סולק לטיפ
349אין לכרטיס נטען הרשאה לביצוע בקשה לאישור J5
350אין הרשאה מתאימה לביצוע בקשה לאישור ללא עסקה J5
351אין הרשאה לעסקה - הרשאת מנפיק
352אין הרשאה למטבע - הרשאת מנפיק
353אין הרשאת מנפיק לביצוע עסקה כאשר הכרטיס לא נוכח
354אין הרשאה לאשראי - הרשאת מנפיק
381אין הרשאה לביצוע אישור בקשה יזומה ע"י קמעונאי
382אין הרשאה מתאימה לביצוע בקשה לאישור ללא עסקה J5
384אין הרשאת מנפיק להטבות
385אין הרשאת מנפיק לאשראי דחוי
401אין הרשאת מנפיק לעסקת טעינה
402אין הרשאת מנפיק לטעינה/פריקה בקוד אמצעי התשלום
403אין הרשאת מנפיק למטבע בסוג אשראי זה
404אין הרשאה לבצע עסקת contactless מעל סכום מרבי
405במסוף המוגדר כשרות עצמי ניתן לבצע רק עסקאות בשירות עצמי
406מסוף מוגדר כרב-ספק /מוטב - חסר מספר ספק/מוטב
407במסוף המוגדר כמסוף סחר אלקטרוני חובה להעביר eci
411שדה UID שגוי
408מספר התשלומים גדול מערך שדה מספר תשלומים מקסימלי
410מספר התשלומים קטן מערך שדה מספר תשלומים מינימלי
414סכום העסקה קטן מערך שדה סכום מינמלי לתשלום !!!
415לא הוזן שדה מספר תשלומים
416חסר נתון סכום תשלום ראשון/קבוע
417סה"כ סכום העסקה שונה מסכום תשלום ראשון + סכום תשלום קבוע * מספר תשלומים
418ערוץ 2 לא תקין
419ערוץ 2 קצר מ 37-תווים
420דחיה מסיבת dcode
421בעסקה עם חיוב בתאריך קבוע הוכנס תאריך מאוחר משנה מבצוע העיסקה
422הוזנו נתונים לא תקינים
423שגיאה בבניית מחרוזת לשליחה לטנדם
424תאריך תוקף לא במבנה תקין
425ספר מסוף אינו תקין
426חסרים נתונים חיוניים
428שגיאה בהעברת מאפיין clientInputPan
429מספר כרטיס לא ולידי -במצב של הזנת ערוץ 2 בעסקה ללא כרטיס נוכח
431שגיאה כללי- נתונים לא ולידים
432שגיאה בבנית מסר ISO
433שדה לא נומרי
434רשומה כפולה
435הסכום הוגדל לאחר ביצוע בדיקות אשראית
436חסר קוד שרות בכרטיס
439כרטיס אינו תקף לפי קובץ כרטיסים תקפים
440שגיאה כללית
441אין הראשה להעברת כרטיס דרך קורא מגנטי
442חיוב להעביר ב - PinPad
443אסור להעביר כרטיס במכשיר ה- PinPad
445המכשיר לא מוגדר להעברת כרטיס מגנטי CTL
447המכשיר לא מוגדר להעברת כרטיס EMV CTL
448אין הרשאה לסוג אשראי לפי סוג עסקה
449רטיס תייר אינו מורשה לסוג אשראי זה
450אין הרשאה לביצוע סוג עסקה - כרטיס קיים בוקטור 80
451אין לבצע stand-in לאימות אישור לסולק זה
452לא ניתן לבצע עסקת ביטול - כרטיס לא נמצא בקובץ תנועות הקיים במסוף
453בכרטיס חיוב מיידי ניתן לבצע אשראי חיוב מיידי בלבד
455מספר כרטיס שגוי
456חיוב להקליד כתובת לקוח (מיקוד ,מספר בית ועיר)
457חיוב להקליד מיקוד
458קוד מבצע מחוץ לתחום, צ"ל בתחום 1-12
470בעסקת הו"ק סכום התשלומים גבוה משדה סכום העסקה
471בעסקת הו"ק מספר תשלום תורן גדול מסה"כ מספר התשלומים
472שגיאה במהלך בנית רשומת עסקה
473בעסקת טעינה/פריקה/בירור יתרה חיוב להזין שדה קוד אמצעי תשלום
474אין אפשרות לבטל עסקת פריקה 7.9.3
475לא ניתן לבצע עסקת חיוב מאולצת כאשר נדרשת בקשה לאישור (למעט תקרות)
476כרטיס נמצא בקובץ תנועות עם קוד תשובה החרם כרטיס
477בכרטיס חיוב מיידי מותרת עסקת חיוב רגילה/זיכוי/ביטול
478קוד מועדון לא בתחום
479בעסקת חיוב עם מזומן חיוב להזין סכום במזומן
480בעסקת חיוב עם מזומן סכום המזומן צריך להיות קטן מסכום העסקה
481עסקת איתחול בהוראת קבע מחייבת פרמטר J5
482עסקת ה"ק מחייבת אחד מהשדות :מספר תשלומים או סכום כולל
483עסקת תורן בהוראת קבע מחייבת שדה מספר תשלום
484עסקת תורן בהוראת קבע מחייבת מספר מזהה של עסקת איתחול
485עסקת תורן בהוראת קבע מחייבת מספר אישור של עסקת איתחול
486עסקת תורן בהוראת קבע מחייבת שדות תאריך וזמן עסקת איתחול
487חסר שדה מאשר עסקת מקור
489חסר שדה מספר יחידות כאשר העסקה מתבצעת בקוד אמצעי תשלום השונה ממטבע
490בכרטיס נטען מותרת עסקת חיוב רגילה/זיכוי/ביטול/פריקה/טעינה/בירור יתרה
491עסקה עם כרטיס דלק במסוף דלק חיוב להזין מספר רכב
492מספר רכב המוקלד שונה ממספר הרכב הצרוב ע"ג הפס המגנטי/מספר בנק שונה מ-012/ספרות שמאליות של מספר הסניף שונה מ- 44
493מספר רכב קצר מ- 6 ספרות /שונה ממספר הרכב המופיע ע"ג ערוץ 2 (פוזיציה 34 בערוץ 2) כרטיס מאפיין דלק של לאומי קארד
494ישנה חובת הקלדת קריאת מונה (פוזיציה 30 בערוץ 2) כרטיס מאפיין דלק של לאומי קארד
495רק במסוף המוגדר כדלק דו שלבי ניתן להשתמש בעדכון אובליגו
496בכרטיס דלקן מותרת עסקת חיוב רגילה בלבד (עסקת ביטול אסורה)
497בכרטיסי דלק/דלקן/דלק מועדון ניתן לבצע עסקאות רק במסופי דלק
498סקה הכוללת המרה חייבת להכיל את כל השדות conversion_amount_06, conversion_rate_09, conversion_currency_51
500אין המרה על עסקאות שקל /דולר
504בעסקה הכוללת הטבה חיוב שיהיו רק אחד מהשדות הבאים: סכום הנחה/מספר יחידות/ % ההנחה
505מספר מסוף שונה
506אין הרשאת fallback
507לא ניתן להצמיד אשראי השונה מאשראי קרדיט/תשלומים
509שגיאה במהלך כתיבה לקובץ תנועות
510לא ניתן להצמיד לדולר/מדד במטבע השונה משקל
512כרטיס ישראכרט מקומי הספרטור צ"ל בפוזיציה 18
513יש להעביר תגים מיוחדים ע"פ כללי XML
514לא ניתן לבצע עסקת הטבה בכרטיס תייר
515קובץ TranFinalDll64 לא קיים
516קובץ TranFinalDll לא קיים
517חסרה התקנה של Visual C++Redistribute Pack Version 2010 for 32 Bit
518חסרה התקנה של Visual C++Redistribute Pack Version 2010 for 64 Bit
519עסקת ביטול קיימת בקובץ התנועות
551העסקה הופסקה ע"י המשתמש
552חוסר התאמה בין שדה מקור נתוני הכרטיס לשדה מספר כרטיס
553ערך לא חוקי בשדה סוג עסקה
554ערך לא חוקי בשדה eci
555סכום העסקה בפועל גבוה מהסכום המאושר
556קובץ אתחול לא תקין
557לא ניתן להכניס אישור שהתקבל ממענה קולי לעסקה זו
558מסר תשובה אינו מתאים למסר הבקשה
559שגיאה בשדה 55
560התקבלה שגיאה מהטנדם
561במסר התשובה חסר שדה mcc_18
562במסר התשובה חסר שדה response_code_25
563במסר התשובה חסר שדה rrn_37
564במסר התשובה חסר שדה comp_retailer_num_42
565במסר התשובה חסר שדה auth_code_43
566במסר התשובה חסר שדה f39_response_39
567במסר התשובה חסר שדה authorization_no_38
598ERROR_IN_NEG_FILE
599שגיאה כללית
700במסר התשובה חסר / ריק שדה additional_data_48.solek_auth_no
701במסר התשובה חסר אחד מהשדות conversion_amount_06, conversion_rate_09, conversion_currency_51
702ערך השדה אינו מתאים למספרי האישור שהתקבלו auth_code_43
703במסר התשובה חסר/ריק שדה additional_amounts54.cashback_amount
704אי-התאמה בין שדה 25 לשדה 43
705במסוף המוגדר כתומך בדלק דו-שלבי יש חובה להחזיר שדות 90,119
706שדות 25,127 לא תקינים במסר עידכון אובליגו במסוף המוגדר כדלק דו-שלבי
707עסקה נדחתה ע"י מכשיר PinPad
708שגיאה במכשיר pinpad
709יציאת com לא תקינה
710PINPAD_TransactionError
711PINPAD_TransactionCancelled
712PINPAD_UserCancelled
713PINPAD_UserTimeout
714PINPAD_UserCardRemoved
715PINPAD_UserRetriesExceeded
716PINPAD_PINPadTimeout
717PINPAD_PINPadCommsError
718PINPAD_PINPadMessageError
719PINPAD_PINPadNotInitialized
720PINPAD_PINPadCardReadError
721PINPAD_ReaderTimeout
722PINPAD_ReaderCommsError
723PINPAD_ReaderMessageError
724PINPAD_HostMessageError
725PINPAD_HostConfigError
726PINPAD_HostKeyError
730PINPAD_HostConnectError
731PINPAD_HostTransmitError
777PINPAD_HostReceiveError
997PINPAD_HostTimeout
1115PINVerificationNotSupportedByCard
1201PINVerificationFailed
4149שגיאה בקליטת קובץ config.xml
20001002מכשיר אישר עסקה בניגוד להחלטת אשראית
20001003כרטיס לא הוכנס
20001004תקין
20001005שגיאה כללית
30001411אימות מול upay נכשל, כתובת הדואר האלקטרוני שהקלדת אינה תקפה. נא להקליד כתובת תקפה
30001432החיוב נכשל, הסכום שבחרת אינו תקף. נא להקליד סכום תקף
30001434החיוב נכשל, נא לבחור סוג כרטיס אשראי
30001450אימות מול upay נכשל, אחד או יותר מפרטי ההזדהות שמסרת שגויים
30001451אימות מול upay נכשל, החשבון סגור.
30001475אימות מול upay נכשל, החשבון סגור.
30001476אימות מול upay נכשל, הגישה לחשבון נחסמה עקב מספר רב של ניסיונות
30001477אין אישור UPay לביצוע החיוב - פרטי ההתחברות שגויים
החיוב נכשל, מטבע אחר עם תשלומים
החיוב נכשל, מספר התשלומים שבחרת גדול מהמותר
אין אישור מחברת כרטיס האשראי.
אין הרשאות לבצע סליקה.
החיוב נכשל, הערך גדול מדי.
לא קיים מספר סוחר.
לא קיים חשבון בנק.

האם מאמר זה סייע לך?

לא

מנהלי התוכן שלנו ישמחו לשמוע. תודה על הפידבק!

נשמח אם תוכלו להסביר לנו למה זה לא עזר?

תודה על העזרה, בזכותך אנחנו נשפר את המדריך

לפרטים נוספים על סליקת כרטיסי אשראי באמצעות המערכת שלנו ולהרשמה צרו קשר

צור קשר